Categories
Yxa

Urafors.

Jag har försökt reda ut förhållandet mellan Urafors, Åberg och Stålberg.

Vi måste ha följande två geografiska platser klart för oss:
Ullungsfors nordväst i Edsbyn är en å och ett vattendrag som rinner ut i sjön Ullingen och rätt därefter vidare ut i älven Voxnan.

Edsbyforsen en del av Voxnan mitt i Edsbyn. Den flyter idag igenom rör.

Karta

Enklast är att låta Carl Olof Åberg (1873-1962) vara huvudperson och att vi relaterar personerna som føljer ut från han.

Första generationen.

Farfar, Gubben Uhr.

Farfar Olof Olofsson (1804-1901). Efter att varit dräng i Vängsbo blev pigan Anna Olsdotter gravid och fick sonen Olof i 1831. De giftet sej två år efteråt. Han hade då blivit soldat Olof Uhr No. 103. De bodde i området Ullungsfors där också Olof Uhrs Pappa Soldat Olof Skans och hans farbror, Jonas Gudmundsson bodde. Gubben Uhr var inte bara soldat men också smed, berättar Lennart Uhras, som nu bor på gården Ura. Uhr var från början soldat namn och inte en plats.

Farmor och Olof Uhrs fru Anna Olsdotter (1809-1887) var smedsdotter från Vängsbo. Hennes pappa dog när hon var 10år. Gården kallas fortfarande Smens. Annas bror var också smed och var fadder till Annas första barn Olof 1831. Olof Uhr och Anna får en del barn och jag ska senare nämna några av de.

Olof Uhr med fru

Morfar är Sergant Jonas Forsell 1809-1893 och han bor på andra sidan Ullungsforsen i Rotebro. Mormor är Lisbet Persdotter, (1808-). Jonas Forsells pappa var bysmed och heter Jonas Forsell (1758) han också.

Jag gissar att morfar Jonas Forsell är smed men får bara upplysningar om han som soldat och sergant i kyrkböckerna. Kyrkböckerna är ibland sparsam med upplysningar om vad man jobbat med. Jonas äger en vattendriven smedja tillsammans med Olof Uhr i Ullungsforsen. Om man äger en smedja och är smedjeson så är man nog smed själv också.

Yxsmedjan, spikbruket Ullungsfors.

Spikbruket i Ullungsfors blev startad av Olof Olofsson Uhr och Jonas Jonasson Forsell runt 1840.

Det finns upplysningar på internett om att släkten har haft verksamhet där sedan 1700talet men jag har inte sett någon dokumentation på det. Då bysmed Jonas Forsell den äldre är född 1758 så är det väl stor chans att dessa upplysningar är riktig.

Andra Generationen

Pappa Olof Olofsson Uhr (1831- 1900) blir Spiksmed i 1855. Han tar namnet Åberg och flyttar ett stenkast ned till Ullungsforsen. Olof Åberg gifter sej med dottern till Jonas Forssell, Lena Forsell (1834-1874) i 1857. Han tar med sej sin bror Per Olofsson Uhr (1839-1920) som snart också gifter sej, blir smed och kallar sej först Åberg men senare Stålberg. I Ullungsfors har vi då bröderna Olof Åberg och Per Stålberg. De blir närmaste grannar och kollegor livet ut.

Syster till Olof Uhr, Lisbeth Olofsdotter 1818, är gift med gevärsmeden Jonas Stålberg 1817. Per går i lära hos Jonas Stålberg. Jonas Stålberg dör 1864 och Per tar namnet Stålberg efter Jonas död.

Olof Åberg köper nu som son och måg spikverket Ullungsfors Manufakturverk. Han söker i 1858 lov om att få registrert fabrikmärke och stämpel U:F som han får godkänt i 1859. Endast i kyrkbok från 1876-1880 nämns Olof som Spikverksägare. Annars nämns han som smed.

Carl Olof Åberg skriver att:

“Spiksmidet som hittils hadde varit en jämförelsevis god inkomstkälla, började alltmer att avtaga, på grund av en mördande konkurent, som vid den tiden uppträdde på spikmarknaden, nämligen klippspiken. Det var en given sak att den handsmidda spiken icke i längden skulle kunna hålla stånd mot den med maskiner framställda varan. “

Räddningen kom i en plötsligt växande lokal skogsindustri.

Foto: Jerry Karlsson

1860 startar Urafors Yxfabrik. 50 års jubileum 1910.

I 1870 säljer Olof Åberg säljer halva smedjan till sin bror Per Stålberg. Olof Åberg tillverkar yxor med U.F stämpel och Per Stålberg med P.S. stämpel. Smedjan blir utvidgad.

På 1880 och 1890 talet tillverkades 6-800 dusin yxor pr år. Det blir 2-3 dusin pr dag.

Per Stålberg med fru.

Per Stålberg med hustrun Britta Jansdotter

Systeren Anna Olsdotter Uhr (1844) gifter sej med Mjölnare Jonas Forslund (1846-1880) men han dör tidigt och Anna och sonen Jonas flyttar hem till Gubben Uhr när han blir änkeman. Sonen Jonas Forslund (1869) blir också Mjölnare som pappa och hamnar i Bergsbacka kvarn i Edsbyforsarna i 1900.

Brodern Jonas Uhr (1841-1897) blir Mjölnare. Han och hans fru Brita Olsdotter (1848-1899) och får en massa barn men bägge dör rätt före 1900. Äldsta sonen Johan Olav Uhr (1875) fortsetter som Mjölnare och tar sej av sina yngre syskon. De hamnar också i Bergsbackakvarn vid Edsbyforsarna. Deras äldsta dotter Brita Matilda gifter sej med Per Ungman som är smed i Stålbergsmedjan.

Jonas Uhr 1841 med fru

Tredje generation. Edsbyforsarna och 1900.

Edsbyforsen ligger i Edsbyn och är en del av Voxnan och ligger 4km söder om Ullungsfors.

Olof Åbergs yngsta son Carl Olof föds 1873, året efter dör hans mamma. Han växer upp med sina äldre syskon och pappa Olof och farbror Per i smedjan.
Påstående på internett om att Carl Olof Åberg inte har far är fel.
Rätt är att han inte har mamma. Han blir smed.
C.O. Åberg är barnbarn av grundarna Farfar Ur och Morfar Forsell.
Carl kan stavas Karl så ibland är han Karl Olof Åberg.

När vi kommer til år 1900 så sker det en utveckling i industrin och hos kusinerna.

Åbergs säljer år 1900 hus och smedja till Stålbergs som nu äger hela smedjan. Carl Olof Åberg köper rättigheterna till Edsbyforsen, bygger nytt hus i Edsbyforsen, och startar Yxfabrik där.

Johan Forslund (1869) som tidigt miste sin pappa och tagit sej av både Mamma Anna och Morfar har flyttat för sej själv ut til Backabergkvarn. Edsbyforsarna.

Johan Olav Uhr (1875) är också i Edsbyforsarna med några av sina syskon han tar sej av efter att de hastigt mistat både pappa Jonas Uhr i 1897 och mamma i 1899.

För Carl Olof har det öppnat sej möjlighet att flytta till en större fors och starta modernare och mer effektiv industri. Kanske ligger det en del reurser i arv och arbetskraft hos Uhr kusinerna? Det uvecklar sej ett familjeföretag och man är ung och har vilja. Urharna startar en helt ny yx industri och mycket uppfinnsamhet. Nya smedjan kallas också Åbergssmedjan.

Edsbyn fick järnväg år 1900 något som säkert kan ha spelat en viktig roll.

Urafors yxsmedja Edsbyn, ca 1915

I 1901 har Carl Olof Stålberg (U:F) och Willhelm Stålberg (P.S.) utställning i Gävle där de vinner diplom.

Runt 1930 produseras 5000 dusin yxor och barkspadar i året. Omräknat Ca 240 per dag med 6 dagars arbetsvecka.
Efter kriget produseras 5-600 yxor om dagen.
Som jämförelse tillverkar Gränsfors Yxfabrik idag 60-80 yxor om dagen.

1918 Arbetare vid Åbergs yxsmedja Urafors Edsbyn.

Många av arbetarna är släkt. Jag har inte fördjupat mej så mycket i det. Men heter man inte Uhr, Åberg eller Stålberg, så är man gift med en ser det ut som. I alla fall i början.

Foto: Jerry Karlsson

Stålbergsmedjan 1900

Smedjan Ullungsfors
Stålbergs smeder.


I Ullungsfors köper Stålbergsbröderna Åbergs del av smedjan, de äger nu hela smedjan och fortsätter med P.S. yxan.
Smeder är Pappa Per Stålberg som lever till 1920.
Willhelm Stålberg (1868)
Karl Erik Stålberg (1870) köper Åbergs hus.
Smeden Jonas Orinder (1877) är gift med Anna Sofia Stålberg (1882) (Pers dotter)
Per Ung (1877) som är gift med Brita Matilda Uhr (1871) dotter av Jonas Uhr.
Jonas Stålberg (1877-1957) och senare hans son Per Jonsson driver smedjan fram till Jonas dör.
På slutet tillverkar man lyktstolpar. Smedjan rivs i början av 1960.

Jonas Stålberg 1953

Foto: Jerry Karlsson

EIA tillverkar PS yxan en period. Kan det vara efter 1960?

Det är flera av familjerna som inte har döpt sina barn i svenska kyrkan.
Något som verkar irritera han som skriver kyrkboken, och jag ser det inte andra platser än i Ullungsfors. Det verkar som de varit starkt överbevisad i en frikyrklig tro där. Det måste ha krävts ett stort mod och fasthet att gå emot statskyrkan på den tiden.

Här gissar jag, men när man läser i kyrkböckerna så ser det ut som en släkt som tar hand om varandra.

Gubben Uhr blir gammal och dör 96år gammal i 1901.
Jonas Forsell dör 83år och det sista året bor han hos sin måg Olaf Åberg 1893.

Fin broschyr om Ullungsfors

Men vad är då Urafors och U:F?

U:F. Står nog för Urafors som kanske är namnet på folkmunn för Ullungsforsen där Uhrarna häll till. Ullungsfors kan det också vara men det blir flera gånger hänvist till att det står för Urafors. Kolon tecknet betyder att man drar ihop ett ord som i C:a.

Men senare på 1940 talet ser det ut som om firmat byter namn från Carl Olof Åbergs Yxfarbrik till Urafors Yxfabrik. Så det ser ut som man tar tillbaka Urafors namnet. Men farbiken ligger då inte i Ullungsfors där den första Uraforsen var men i Edsbyforsen. Vägen i Edsbyn har nu fått namnet Uraforsvägen. Antagligen efter Uraforsfarbriken. Men den första Uraforsen låg i Ullungsfors. Men i Edsbyforsen var Uhrar aktiv både före som mjölnare och efter 1900 som smeder så bägge gör ära av att vara en Urafors. Men det mest riktiga är kanske att tänka att Urafors är Åbergs yxfabrik och inte en fors.

Jag tänkte en stund Urafors var efter grundarna Uhr och Forsell men det stämmer nog inte ändå det var en spännande ide.

Carl Olof Åberg berättar här Urafors Historia. 1840-1832,
i ett brev från 1932

Bild lånad av Lennart Uhras från Gården Ura.

Urafors yxfabrik

Urafors Yxfabrik 1962

Vällugnarna och yxpressen

Urafors 1917-1918

Yxtillverkning 1944

Rasmus Petterssson Viks Urafors dokument.
Med brev, kataloger och uppsats.

Urafors är en industrihistoria där man är före sin tid, där allt är nytt och måste skapas. Skråväsendet försvinner i 1846 och det blir fri företagsamhet i 1864. Det är en tid när man går från att man gemene man inte har rättigheter till att produsera eller sälja, som på 1700talet, till att alla får rätt att produsera. Det är en stor revolution det är överbefolkat och det startas produktion över allt. Det kräver nytänkning och det verkar soldaterna Uhr och Forsell ha haft.

Det kan vara bra att komma ihåg att en gång tillverkade man det man behövde här.

Ola Andersson.

Categories
Yxa

Urafors historia

Carl Olof Åberg berättar om Urafors Historia i 1932.

Förord av sonen Karl Kalle Åberg i 1960

.
Categories
Yxa

Per Johan Åberg

Och hans familj.

Foto lånad av Diana StarrJag skriver lite om Åbergs barn här. Pappan Olof Åberg och brodern Carl Olof har jag skrivit om i min första blogg varför jag låter Per Johan Åberg vara huvudperson i denna blogg och relaterar folk till honom.

Jag har samarbetat med Diana Starr i “forskningen”. Och hon är släkt också med både Olof Uhr (Johans Farfar) och Jonas Forsell (Johans Morfar) som startade spiksmedjan en gång och även till Olof Åberg som startade Urafors Yxfabrik. Hon har också sin egen blogg på engelska. Det kan vara så att hon har andra bilder och information men det mesta är nog likadant. Jag har sökt mest i kyrkböcker men jag och Diana har också pratat med några som känner till historien. Så tack till er.

Per Johan Åberg, föddes 1863 och var äldsta sonen.
Näst äldst var Jonas Wilhelm Åberg, född 1868.
Dessa två bär mellannamnet Johan och Wilhelm.
Tillsammans med Carl Olof Åberg, född 1873 var de tre söner till Olof Åberg som alla arbetade i smedjan i Ullungsfors. Yxor märkta med den gamla stämpeln U.F. kan alla vara gjorda av pappa Olof så väl som av sönerna Johan, Willhelm och Carl Olof. De delade smedja med sin farbror Per Stålberg och Stålbergs söner som använde stämpeln P.S. Så det var två familjeföretag i samma smedja i Ullungsfors. Stålbergs övertog hela smedjan år 1900. Carl Olof tog med sig U:F.-stämpeln vidare till Edsbyforsen och startade en modern yxfabrik där.

Foto Nisse Stormlod


(Per) Johan gifter sig år 1884 med Helena Hansdotter. De flyttar till Malvik i Alfta och hjälper Erik Blomkvist att starta smedja i 1886. Erik Blomkvist är gift med Johans syster Anna Maria Åberg. Erik Blomkvist gick i lära hos Per Stålberg och träffade Olof Åbergs dotter där. Erik Blomkvist smedja i Malvik ska jag skriva om i en annan blogg.

Johan Åberg flyttar 1889 tillbaka till Ullungsfors då det heter att han behövdes där i Urafors smedjan. Men i Malvik 1889 har Johan sökt och fått lov av kungen att emigrera med hela familjen till Nordamerika.


Brodern (Jonas) Wilhelm flyttar 1891 till Nordamerika och jobbar som smed där. Då har redan två andra systrar också flyttat till USA.

Johans äldsta son Olof, född 1885 beskrev att han fick träning till smed i farfars smedja i Ullungsfors. Han bodde där från 1889 till att han är femton år 1900. Han hade sin lärotid hos U.F.

År 1900 säljer man sin halva del i Urafors smedjan i Ullungsfors till Stålbergs. Carl Olof startar ny modern smedja i Edsbyforsen och Per Johan Åberg flyttar ett lite stycke längre ned i ån till Ullungsströmmen och startar egen smedja. Den smedjan står där än idag. Pappan Olof Åberg dör och Edsbyn får också järnvägstrafik det året. Så det hände mycket i Edsbyn år 1900.

En JÅ-yxa som var favorit till “Fetveds Micke”.

Foto. Mikael Tiljestrand Edström


Jag tror att yxorna märkta med JÅ är Johan Åbergs produkt. De JÅ-yxor som jag känner till är från området Ullungsfors eller Roteberg som byarna heter, i nära anknytning till Johans smedja..

Per Johan Åbergs smedja.
Familjen står vid timmerrännan mellan hus och smedja.

Bilden är lånad av Ovanåker Hembygdsförening.


Foto inifrån smedjan. Johan Holger (Helge) är nog nummer 2 från vänster. Men vi är osäker på vilka de andra är

Foto lånad av Diana Starr

Diana Starr skriver.

Oh, this text came from a biography of my great grandpa Olof that his daughter wrote as a teenager:
“…  At the age of fourteen, he began working in his grandfather’s cutlery factory, doing small jobs and gradually mastering the trade.  ……  Olaf continued to work in this factory for three years, or until his grandfather’s death. After this, his father built a new axe factory and here Olaf worked for two years….”

Foto: Torbjörn Lang


Först i 1904 reser de två äldsta barnen till USA. Olof är då 19år och systern Hulda 15år, De reser då till farbror Wilhelm som betalt för biljetterna och de blev boende där. Sonen Olof jobbar nu som smed i USA. Han återvänder aldrig till Sverige.

(John) Olof Oberg

Foto lånad av Diana Starr.


Det står att Johan “anmält utträde till baptist samf.” i 1902. Det var väldigt många av Åbergs och Stålbergs som var starkt engagerade i missionsförbundet och baptisterna var föregångare till missionsförbundet. Kan frikyrklighet vara grunden till önskan om att flytta till Nordamerika? Var Amerika- planerna grunden till att Johan inte flyttade med Carl Olov till den nya fabriken i Edsbyn? 


Johan Åberg byggde en kraftstation som under smedjan är märkt 1906 och den producerar ännu idag ström.

Foto; Torbjörn Lang


1908
Men Johan dör plötsligt 1908, 44år gammal. Det är inte svårt att tänka sej att det blir en stor kris hos familjen. Äldsta barnen i Sverige är Olga Helena 15år och Johan Holger snart 14. Yngst är Svea nästan tre år. Det är då nio barn i Sverige att försörja. De två äldsta är i Nordamerika. Familjen flyttar från smedjan till Högtorp Borgen, Edsbyn.

I 1915 Jobbar Johan Holger (Helge) som smed på Urafors. Samma är hans bror Josef Teodor noterad i kyrkboken som smedlärling. Kanske bägge är lärlingar på nya Urafors. Slagdräng kallades man också. Kanske Josef Teodor är bland de om är noterad som “Okänd” i fotot i linken under.

Johan Holger (Helge) Åberg i Urafors i Edsbyn.

Runt 1920
Johan Holger jobbar på nya Uraforsfabriken i Edsbyn men får TBC och 1918 då han är 26 år gammal dör han i något som ser ut att vara spanska sjukan som härjade som värst efter första världskriget. I slutet av 1919 dör mamma Ella Hansdotter 57år. I mitten av 1920 dör Josef Teodor, skidfabrikant bara 20år. Så tre familjeförsörjare dör i en tid Sverige var fattigt och haft nödår och hungerkravaller.

Hulda Åberg Nero 1920

Stora syster Hulda i USA reser då hem och har sökt om lov hos amerikanska myndigheter “to help sister travel”. Hulda vill hämta sin döva, “dövstumma” och nästan blinda syster Anna Dorotea, då 23 år och ta henne med sig till Nordamerika. Med sig till USA tar hon också sina bröder Per Robert (18 år) och Elfver Henning (16 år).
I Stockholm, i väntan på pass, möter döva Anna Dorotea den stora kärleken i en döv man och väljer att bli kvar i Stockholm. Leopold Napoleon Edwall heter han. Ett år senare är hon gift och har barn. Sonen Yngve Leopold var också döv och jobbade som bokbindare. Bägge pappans föräldrar var också döva. Leopold Napoleon jobbade som typograf. De bodde i Stadshagen på Kungsholmen som var nödbostäder. Anna Dorotea bodde där helt till kvarteret revs 1965.

Elna Sabina (22 år) reste året innan till USA.
Olga Helena (30 år) hade flyttat till Ljusdal
David Leander (26 år) tog med sig sin lillasyster Svea Desideria (15 år) till Orsa. 

David Leander Åberg i skidfabriken.

JÅ yxa som ser reparerad ut.

Foto: Simon JohanssonJohan och sonen Olof.

Foto lånad av Diana Starr.


Olof tar namnet John Olof efter sin fars död. Kanske för att hedra honom? Per Johan var med att starta två smedjor, Erik Blomkvists i Malvik och sin egen i Ullungsfors. Han byggde kraftverk 1906. Han var som sin far Olof och sin bror Carl Olof en väldigt handlingskraftig man.

Karta 1896-1911 från lantmäteriet.

Grön prick. – Johan Åberg i Ullungsfors
Gul – Erik Blomkvist i Malvik.
Blå – Edsbyforsen med Carl Olof Åbergs Yxfabrik. U:F. Nya Urafors.
Röd – Ullungsfors med Åbergs och Stålbergs smedja. Gamla Urafors.


Morfar Jonas Forsell.
Kan nämnas att Morfar Jonas Forsell (1809) som startade spik smedjan med Farfar Olof Uhr (1804), bodde sitt sista år hos Per Johan Åberg.

En bror till Jonas Forsell var en av dem som reste till Bishop Hill år 1850 med väckelserörelsen som fanns i Hälsingland då. Han var nybyggare i Voxnabruk. Det betyder att han arrenderade en gård mot att göra tjänster för Voxnabruk. Det var flera nybyggare där som reste samtidigt till Bishop Hill.

Efter att Jonas Forssell sålt sin smedja till sin måg Olof Åberg så flyttar också Jonas till Voxnabruk som arrendator. Per Johan Åbergs äldsta syster flyttar in på gården till Jonas Forsell och tar över med sin man Woxlin.

Jonas Forsell hade en son som hette Per (1836) och var morbror till Per Johan. Per fick en son 1863 och Per dog några månader efteråt. Sonen och mamman bodde hos Jonas Forsell fram till 1870 då mamman fick en till son, flyttade till Sveg och gifte sig. Jonas Oscar Willhelm Forsell (född 1863) växte upp med farfar och farmor.
Jonas Forsell med fru och sonson.
(Jag tänker det är han som är på detta fotografi ändå det står pappan Per. Pojken är då Per Johans kusin och han hade sin Moster och hennes man Olof Åberg som fadder.)


Diana Starr har skrivit en blogg med mera upplysningar och flera bilder.

Obergs släktsbok i USA

Släkten i USA är väldigt intresserad av att få tag i yxor med JÅ. Om någon kan hjälpa till med det så kommer de att bli väldigt lyckliga..
Ta kontakt här

Vänlig Hälsing.
Ola Andersson
Bergen, Norge. (Född Bollnäs)

Foto lånad av Diana Starr