Categories
Yxa

Urafors.

Folk har i alla tider sökt efter kraft.

Jag har försökt reda ut förhållandet mellan Urafors, Åberg och Per Stålberg.

Vi måste ha följande två geografiska platser klart för oss:
Ullungsfors nordväst i Edsbyn är en å och ett vattendrag som rinner ut i sjön Ullingen och rätt därefter vidare ut i älven Voxnan.
Edsbyforsen en del av Voxnan mitt i Edsbyn. Den flyter idag igenom rör.

Karta

Enklast är att låta Carl Olof Åberg (1873-1962) vara huvudperson och att vi relaterar personerna som føljer ut från han.

Första generationen.

Farfar, Gubben Uhr.

Farfar Olof Olofsson (1804-1901). Efter att varit dräng i Vängsbo blev pigan Anna Olsdotter gravid och fick sonen Olof i 1831. De giftet sej två år efteråt. Han hade då blivit soldat Olof Uhr No. 103. De bodde i området Ullungsfors där också Olof Uhrs Pappa Soldat Olof Skans och hans farbror, Jonas Gudmundsson bodde. Gubben Uhr var inte bara soldat men också smed, berättar Lennart Uhras, som nu bor på gården Ura. Uhr var från början soldat namn och inte en plats.

Farmor och Olof Uhrs fru Anna Olsdotter (1809-1887) var smedsdotter från Vängsbo. Hennes pappa dog när hon var 10år. Gården kallas fortfarande Smens. Annas bror var också smed och var fadder till Annas första barn Olof 1831. Olof Uhr och Anna får en del barn och jag ska senare nämna några av de.

Olof Uhr med fru

Morfar är Sergant Jonas Forsell 1809-1893 och han bor på andra sidan Ullungsforsen i Rotebro. Mormor är Lisbet Persdotter, (1808-). Jonas Forsells pappa var smed och heter Jonas Forsell (1758) han också. Jag räknar också med att morfar Jonas Forsell är smed men får bara upplysningar om han som soldat och sergant i kyrkböckerna. Kyrkböckerna är sparsam med upplysningar om vad man jobbat med. Jonas äger en vattendriven smedja tillsammans med Olof Uhr i Ullungsforsen. Om man äger en smedja och är smedjeson så är man nog smed själv också. I alla fall bra nog till att hamra spik.

Yxsmedjan, spikbruket Ullungsfors.

Spikbruket i Ullungsfors blev startad av Olof Olofsson Uhr och Jonas Jonasson Forsell runt 1840.

Det finns upplysningar på internett om att släkten har haft verksamhet där sedan 1700talet men jag har inte sett någon dokumentation på det. Men det kan mycket väl stämma om man forskar i änmet. Området var känt för vapensmeder. Det är många lokala soldater bland förfädrerna.

Andra Generationen

Pappa Olof Olofsson Uhr (1831- 1900) blir Spiksmed i 1855. Han tar namnet Åberg och flyttar ett stenkast ned till Ullungsforsen. Olof Åberg gifter sej med dottern till Jonas Forssell, Lena Forsell (1834-1874) i 1857. Han tar med sej sin bror Per Olofsson Uhr (1839-1920) som snart också gifter sej, blir smed och kallar sej Stålberg. I Ullungsfors har vi då bröderna Olof Åberg och Per Stålberg. De blir närmaste grannar och kollegor livet ut.

Olof Åberg köper nu som son och måg spikverket Ullungsfors Manufakturverk. Han söker i 1858 lov om att få registrert fabrikmärke och stämpel U:F som han får godkänt i 1859. Endast i kyrkbok från 1876-1880 nämns Olof som Spikverksägare. Annars nämns han som smed.

Carl Olof Åberg skriver att:

“Spiksmidet som hittils hadde varit en jämförelsevis god inkomstkälla, började alltmer att avtaga, på grund av en mördande konkurent, som vid den tiden uppträdde på spikmarknaden, nämligen klippspiken. Det var en given sak att den handsmidda spiken icke i längden skulle kunna hålla stånd mot den med maskiner framställda varan. “

Räddningen kom i en plötsligt växande lokal skogsindustri.

Foto: Jerry Karlsson

1860 startar Urafors Yxfabrik. 50 års jubileum 1910.

I 1870 säljer Olof Åberg säljer halva smedjan till sin bror Per Stålberg. Olof Åberg tillverkar yxor med U.F stämpel och Per Stålberg med P.S. stämpel. Smedjan blir utvidgad.

På 1880 och 1890 talet tillverkades 6-800 dusin yxor pr år. Det blir 2-3 dusin pr dag.

Per Stålberg med fru.

Systeren Anna Olsdotter Uhr (1844) gifter sej med Mjölnare Jonas Forslund (1846-1880) men han dör tidigt och Anna och sonen Jonas flyttar hem till Gubben Uhr när han blir änkeman. Sonen Jonas Forslund (1869) blir också Mjölnare som pappa och hamnar i Bergsbacka kvarn i Edsbyforsarna i 1900.

Brodern Jonas Uhr (1841-1897) blir Mjölnare. Han och hans fru Brita Olsdotter (1848-1899) och får en massa barn men bägge dör rätt före 1900. Äldsta sonen Johan Olav Uhr (1875) fortsetter som Mjölnare och tar sej av sina yngre syskon. De hamnar också i Bergsbackakvarn vid Edsbyforsarna. Deras äldsta dotter Brita Matilda gifter sej med Per Ungman som är smed i Stålbergsmedjan.

Jonas Uhr 1841 med fru

Tredje generation. Edsbyforsarna och 1900.

Edsbyforsen ligger i Edsbyn och är en del av Voxnan och ligger 4km söder om Ullungsfors.

Olof Åbergs yngsta son Carl Olof föds 1873, året efter dör hans mamma. Han växer upp med sina äldre syskon och pappa Olof och farbror Per i smedjan.
Påstående på internett om att Carl Olof Åberg inte har far är fel.
Rätt är att han inte har mamma. Han blir smed.
C.O. Åberg är barnbarn av grundarna Farfar Ur och Morfar Forsell.
Carl kan stavas Karl så ibland är han Karl Olof Åberg.

När vi kommer til år 1900 så sker det en utveckling i industrin och hos kusinerna.

Carl Olof Åberg (1873-1962) säljer, efter att Pappa Olof Åberg dött år 1900, sitt hus i Ullungsfors till sin kusin Karl Stålberg, säljer även sin halvpart av smedjan till Stålbergsbröderna, köper rättighetena till Edsbyforsen, bygger nytt hus i Edsbyforsen, och startar Yxfabrik där.

Johan Forslund (1869) som tidigt miste sin pappa och tagit sej av både Mamma Anna och Morfar har flyttat för sej själv ut til Backabergkvarn. Edsbyforsarna.

Johan Olav Uhr (1875) är också i Edsbyforsarna med några av sina syskon han tar sej av efter att de hastigt mistat både pappa Jonas Uhr i 1897 och mamma i 1899.

För Carl Olof har det öppnat sej möjlighet att flytta till en större fors och starta modernare och mer effektiv industri. Kanske ligger det en del reurser i arv och arbetskraft hos Uhr kusinerna? Det uvecklar sej ett familjeföretag och man är ung och har vilja. Urharna startar en helt ny yx industri och mycket uppfinnsamhet. Nya smedjan kallas också Åbergssmedjan.

Edsbyn fick järnväg år 1900 något som säkert kan ha spelat en viktig roll.

Urafors yxsmedja Edsbyn, ca 1915

I 1901 har Carl Olof Stålberg (U:F) och Willhelm Stålberg (P.S.) utställning i Gävle där de vinner diplom.

Runt 1930 produseras 5000 dusin yxor och barkspadar i året. Omräknat Ca 240 per dag med 6 dagars arbetsvecka.
Efter kriget produseras 5-600 yxor om dagen.
Som jämförelse tillverkar Gränsfors Yxfabrik idag 60-80 yxor om dagen.

1918 Arbetare vid Åbergs yxsmedja Urafors Edsbyn.

Många av arbetarna är släkt. Jag har inte fördjupat mej så mycket i det. Men heter man inte Uhr, Åberg eller Stålberg, så är man gift med en ser det ut som. I alla fall i början.

Foto: Jerry Karlsson

Stålbergsmedjan 1900

Smedjan Ullungsfors
Stålbergs smeder.


I Ullungsfors köper Stålbergsbröderna Åbergs del av smedjan, de äger nu hela smedjan och fortsätter med P.S. yxan.
Smeder är Pappa Per Stålberg som lever till 1920.
Willhelm Stålberg (1868)
Karl Erik Stålberg (1870) köper Åbergs hus.
Smeden Jonas Orinder (1877) är gift med Anna Sofia Stålberg (1882) (Pers dotter)
Per Ung (1877) som är gift med Brita Matilda Uhr (1871) dotter av Jonas Uhr.
Jonas Stålberg (1877-1957) och senare hans son Per Jonsson driver smedjan fram till Jonas dör.
På slutet tillverkar man lyktstolpar. Smedjan rivs i början av 1960.

Jonas Stålberg 1953

Foto: Jerry Karlsson

EIA tillverkar PS yxan en period. Kan det vara efter 1960?

Det är flera av familjerna som inte har döpt sina barn i svenska kyrkan.
Något som verkar irritera han som skriver kyrkboken, och jag ser det inte andra platser än i Ullungsfors. Det verkar som de varit starkt överbevisad i en frikyrklig tro där. Det måste ha krävts ett stort mod och fasthet att gå emot statskyrkan på den tiden.

Här gissar jag, men när man läser i kyrkböckerna så ser det ut som en släkt som tar hand om varandra.

Gubben Uhr blir gammal och dör 96år gammal i 1901.
Jonas Forsell dör 83år och det sista året bor han hos sin måg Olaf Åberg 1893.

Fin broschyr om Ullungsfors

Men vad är då Urafors och U:F?

Är U:F Ullungsfors? och kallas den forsen Urafors? Barnbarnsbarn av Jonas Stålberg, vars farfar jobbade vid smedjan skriver på internet att Urafors inte är Ullungsfors. Edsbyforsen kunde kanske också på folkmun kallas Uraforsen , där Uhrar kusinerna höll till, både som mjölnare och smeder.

En teori jag har kan ligga i kolonet. Dubbelpunkt. U kolon F. Alltså Uhr och Forsell. Gården till Uhr heter också Ura. Forsell kan gärna vara förkortat Fors. Så Urafors och U:F kan var det samma. Namn efter grundarna. Men andra källor menar det är forsen där Uhrarna håller till.
Olof Åberg (Uhr) och hustrun Forsell är ju också Ura:Fors nygift som han var när han ansökte om varumärket.
Huvudpersonen här Carl Olof Åberg är ju då också genetiskt en Urh:Forsell. Ura och Fors har nog där helt från starten 1840.

Om någon vet bättre så kom gärna med kommentarer. Det är nog mycket i den här historian som kan kommenteras så gör gärna det.

Carl Olof Åberg berättar här Urafors Historia. 1840-1832,
i ett brev från 1932

Bild lånad av Lennart Uhras från Gården Ura.

Urafors yxfabrik

Urafors Yxfabrik 1962

Vällugnarna och yxpressen

Urafors 1917-1918

Yxtillverkning 1944

Rasmus Petterssson Viks Urafors dokument.
Med brev, kataloger och uppsats.

Urafors är en industrihistoria där man är före sin tid, där allt är nytt och måste skapas. Skråväsendet försvinner i 1846 och det blir fri företagsamhet i 1864. Det är en tid när man går från att man gemene man inte har rättigheter till att produsera eller sälja, som på 1700talet, till att alla får rätt att produsera. Det är en stor revolution det är överbefolkat och det startas produktion över allt. Det kräver nytänkning och det verkar soldaterna Uhr och Forsell ha haft.

Det kan vara bra att komma ihåg att en gång tillverkade man det man behövde här.

Ola Andersson.

Categories
Yxa

Urafors historia

Carl Olof Åberg berättar om Urafors Historia i 1932.

Förord av sonen Karl Kalle Åberg i 1960

.